Drets de les persones amb discapacitat

El nostre despatx te l'ull posat per diversos motius professionals, i fins i tot personals, en el dret de les persones amb discapacitat, i d’aquí que tinguem molt presents els principis que es recullen a l’article 3 de la Convenció dels drets sobre les persones amb discapacitat aprovada a Nova York el 13 de desembre de 2006 i el seu Protocol Facultatiu.

AMB TOTA LA NOSTRA ENERGIA PROCUREM POSAR EL NOSTRE GRA DE SORRA PER EVITAR QUE LEGALMENT ES DISCRIMINI A QUALSEVOL PERSONA PER RAÓ DE LA SEVA DISCAPACITAT, RESPECTANT LA SEVA CAPACITAT LEGAL, I PROCURANT DONAR-LI ELS SUPORTS I SALVAGUARDES NECESSARIS PER PODER RESPECTAR LA SEVA VOLUNTAT!

Article 3 - Principis Generals.

Els principis de la Convenció són:

 

a) El respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones;

b) La no-discriminació;

c) La participació i la inclusió plenes i efectives a la societat;

d) El respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes;

e) La igualtat d'oportunitats;

f) L'accessibilitat;

g) La igualtat entre l'home i la dona;

h) El respecte a l'evolució de les facultats dels nens i les nenes amb discapacitat i al seu dret a preservar la seva identitat.