Dret administratiu

  • Tramitació expedients y recursos
  • Sancions administratives
  • Responsabilitat Patrimonial administració pública y mèdica.