Dret civil

0
 • Successions i Família:
  • Separacions i divorcis, nul·litats civils i canòniques, custòdia compartida, parelles de fet, liquidació de societats de guanys.
  • Modificacions de la capacitat. Suports i salvaguardes.
  • Declaracions d’hereus, acceptacions d’herència, reclamacions de legítima, testaments, pactes successoris.
 • Llei de propietat horitzontal:
  • Constitució i assessorament de Comunitats de Propietaris.
  • Controvèrsies de les comunitats de propietaris (impagats, drets dels veïns i de la comunitat, responsabilitat per desperfectes, humitats...)
 • Responsabilitat Civil:
  • Accidentes de circulació, Responsabilitat professional, patologies i defectes constructius....
 • Contractació:
  • Compravendes
  • Permutes
  • Arrendaments de finques urbanes i rústiques
  • Constitució de drets i usos
 • Contenciós Civil:
  • Processos Ordinaris, Verbals, Procediments Monitoris, Mesures Cautelars i Prèvies, Jurisdicció Voluntària, etc.
  • Procediments executius, hipotecaris, de testamentaria, controvèrsies en lloguers rústics i urbans, etc.
  • Immobiliari, propietat horitzontal, divisió de comunitats de bens, resolució de contractes, reclamacions de quantitat, clàusules sol i altres clàusules abusives, accions preferents, swaps o altres productes financers nocius, etc.
  • Reclamació d’impagats.
  • Reclamacions de consumidors i usuaris.  
 • Execucions:
  • De resolucions judicials o arbitrals
  • Garanties de tipus real o personal- avalat...