Penal (adults i menors)

0
  • Delictes societaris
  • Assessorament i defensa en delictes de Seguretat vial
  • Assessorament i defensa en delictes d’Accidents y seguretat en el Treball
  • Assessorament i defensa en delictes dimanants de Relacions familiars, guarda i custodia, abandonament de família, ...
  • Assessorament i defensa en delictes de Violència domèstica.
  • Assessorament i defensa de tot tipus de procediments en relació a delictes societaris o contra els drets dels treballadors.