Dret laboral

0
  • Seguretat Social: Reclamacions de seguretat social: incapacitats, prestacions de viudetat, atur....
  • Assessorament respecte de reclamacions de qualsevol tipus, amb seguiment de processos davant la jurisdicció social.